Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag den 17-06-2018 kl. 15

Aarhus d. 03-06-2018

I formanden beretning ved sidste generalforsamling blev der talt om at vi i clubben er kommet så langt,
at vi nu skal tænke mere mod club – med club-liv og club-relationer,
et tættere sammenhold og gode relationer end en forening, Fase 2 skal sættes i gang.

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,
som afholdes søndag d. 17 juni 2018 kl. 15 i clubben.

Dagsorden vil være følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Behandling af indkomne forslag.
* Bestyrelsen har 7 forslag
8. Eventuelt.

HDCA’s Vedtægter
Generalforsamling:

§ 6.

* ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
* ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 25% af de aktive medlemmer.

Bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at møde op og vise de står bag clubben.

Dette opslag er og bliver sendt ud på WhatsApp med forslag.